Natječaji

29.

OŽUJKA 2024.

Natječaj za intervenciju 70.05. Potpora za očuvanje, održivo korištenje i razvoj genetskih izvora u poljoprivredi

Prihvatljivi korisnici su javna tijela i pravne osobe uključujući i udruge koje se u skladu s nacionalnim zakonodavstvom bave očuvanjem biljnih ili životinjskih genetskih izvora. Visina potpore po korisniku iznosi do 300.000 EUR-a za korisnike koji se bave očuvanjem biljnih genetskih resursa i do 300.000 EUR za korisnike koji se bave očuvanjem životinjskih genetskih resursa. Intenzitet potpore iznosi do 100 % prihvatljivih troškova.

29.

OŽUJKA 2024.

Natječaj za intervenciju 77.03. Potpora za EIP operativne skupine

Prihvatljivi korisnici su EIP operativne skupine osnovane nakon 1. siječnja 2023. godine. Intenzitet potpore iznosi do 100 % prihvatljivih troškova.

29.

VELJAČE 2024.

Natječaj za intervenciju 78.02. AKIS Potpora za pružanje savjetodavnih usluga

Prihvatljivi korisnici su Ministarstvo poljoprivrede, uprava(e) nadležna za savjetovanje, Hrvatska agencija za poljoprivredu i hranu, privatne savjetodavne službe, privatni savjetnici i nevladine organizacije odabrane Natječajem za teme i područja definirana člankom 15. točkom 4 Uredbe (EU) 2021/2115 Europskog parlamenta i Vijeća. Intenzitet potpore je 100 % prihvatljivih troškova.

08.

VELJAČE 2024.

Natječaj za intervenciju 73.10. Potpora za ulaganja u primarnu poljoprivrednu proizvodnju

Prihvatljivi korisnici su fizičke i pravne osobe upisane u Upisnik poljoprivrednika ili proizvođačke organizacije. Visina potpore po projektu/korisniku iznosi od 15.000,00 € do 2.000.000,00 €. Intenzitet potpore je 65 % ukupno prihvatljivih troškova projekta, do 80 % za mlade poljoprivrednike i do 100 % za ulaganja za uvođenje biosigurnosnih mjera.

09.

LISTOPADA 2023.

Natječaj za intervenciju 76.01. „Osiguranje poljoprivredne proizvodnje“

Svrha Natječaja je dodjela potpore za financiranje prihvatljivih troškova premije osiguranja za police osiguranja, a intenzitet javne potpore je 70% prihvatljive premije osiguranja. Prihvatljivi korisnici su fizičke i pravne osobe upisane u Upisnik poljoprivrednika koje ispunjavaju uvjete iz članka 7. Pravilnika.