Hrvatska agronomska komora

Hrvatska agronomska komora je samostalna i neovisna strukovna organizacija koja čuva ugled, čast i prava ovlaštenih agronoma. Svrha udruživanja agronoma je bolje korištenje znanja i EU fondova, te zaš...